Productes relacionats
Inici

HYSPIN AWH-M

Aplicacions: Oli hidràulic de base mineral amb elevat índex de viscositat, especialment adaptat a condicions severes d'operació. Presenta òptimes característiques de separació d'aigua, minimitzant així els possibles efectes provocats per una contaminació accidental. Compatible amb la majoria de segellants com el nitril, cautxú i silicona.
Compleix els requisits exigits per la norma DIN 51.524, part 3 (HVLP), ISO 6743 / 4 - Tipus HV.

Documents relacionats

Hyspin AWH-M (pdf, 61 kb)